Ukázka Technologie.

Zařízení opatřené pulzním čiřičem se segmentovým míchadlem.