Cílový výnos: 15% p.a.

Investiční horizont: 5 – 10 let

Hlavní strategie

Tři pilíře každé investice

Úspora energií

Ušetříme peníze zákazníkovi a zároveň jsme schopni poskytnout atraktivní výnos pro investora.

Kooperace

Své finanční prostředky investujeme společně s penězi investorů.

Udržitelnost

Vytváříme lepší podmínky pro následujícící generace.

Většina aktiv ať  jsou to akcie, nemovitosti či dluhopisy zaznamenávají značné cenové výkyvy.

Proč vodohospodářství

Rozhodli jsme se zaměřit především na vodu kvůli následujícím výhodám:

  • Daná cena vody a minimální odběr
  • Nízké riziko neplacení - voda je nutnou komoditou, zákazník je většinou obec (téměř nulové riziko defaultu)
  • Patentované technologie umožňující poměrně nízkokapitálové řešení v porovnání s ostatními tržními technologiemi

Základní údaje o Fondu Kvalifikovaných Investorů

Kvalifikovaný investor

Jaké jsou podmínky?

  • nejméně CZK 1 mil. Kč, pokud administrátor příslušného fondu potvrdí, že investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem investora na základě vyplněného investičního dotazníku.
  • nejméně ekvivalent € 125.000 v českých korunách (investice klienta nesmí po celou dobu jeho investování klesnout pod tuto uvedenou částku) a potvrdí, že si je vědoma rizik spojených s investováním do tohoto fondu;