Staňte se součástí.

Energetická udržitelnost lidstva.

Vize budoucnosti

Naše filozofie

Investujeme do projektů přinášející dlouhodobé stabilní smluvně závazné příjmy. Naším hlavním zaměřením je úprava pitné vody a odpadních vod.

mise

Dostatek pitné vody v adekvátní kvalitě pro každého.

vize

Cyklický systém úpravy vody umožňující opětovné využití.

Technologie

Patentované technologie úpravy vody vybíráme dle adekvátnosti řešení.

co budujeme

Energie a technologie potřebné k naší budoucnosti.

vodní Energetika

EPC Projekty pro obce, koupaliště, lázně, podniky či přímé prodeje retailovým zákazníkům.

Energetická soběstačnost

Analýza možností úspory energií a využití alternativních zdrojů energií.

Developerské projekty

Zajištění dodávky veškerých energií v oblasti služeb lokálních distribučních soustav.

Fond Kvalifikovaných Investorů

Českomoravský energetický fond

Cílené zhodnocení: 15% p.a.

Investiční horizont: 5-10 let

Investiční fond ČMEF a.s. byl založen za účelem nalezení efektivního řešení pro zajištění základních předpokladů života. Díky kvalitnímu řízení jsme schopni zajistit spolehlivé dodání ve stále náročnějších ekologických podmínkách.

Každou investici posuzujeme podle impaktu, jež může vytvořit v celkovém obrazu.

 

business-equipment-factory-357440
Společně přinášíme společnostem v portfoliu know-how podporující rozvoj jejich podnikání po celém světě.
Jaroslav Ďuriš
Generální Ředitel

Energetická Úspora

Kombinace win-win strategie úspory zákazníka a návratnosti pro investora.

Stabilní Příjmy

Cena vody a odběr jsou zasmluvněnými parametry každého investičního projektu.

Investujeme Společně

Společně s investory vkládáme kapitál do jednotlivých projektů a společností.

Dlouhodobá Udržitelnost

Naše technologie jsou netečné k životnímu prostředí.

Naše řešení

Energetické Služby a Řešení

EPC a EC Projekty generující úsporu energií.

reference

Úprava pitné vody, čištění odpadních vod

Dodávka vody jako služby od prvotního zmapování místa až po garantovaný provoz.

0
Projektů
0
Zemí

Společnost spravuje privátní alternativní fond a je zapsána v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“) vedeném ČNB. Činnost společnosti nepodléhá dohledu ČNB. Správa majetku společností je určena pouze pro privátní okruh oslovených investorů, kteří jsou kvalifikovanými investory v souladu se ZISIF. Společnost nenabízí investice veřejně ani neshromažďuje majetek od veřejnosti. Společnost neposkytuje žádnou hlavní investiční službu, ani doplňkovou investiční službu úschovy a správy investičních nástrojů pro zákazníka ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („ZPKT“).
Zde uvedené údaje neslouží k prezentaci žádných investičních nástrojů ani investičních služeb. Žádné z vyjádření zde obsažených nelze vnímat jako nabídku investičního nástroje či jiné formy investice dle ZPKT nebo ZISIF.